Stan van Belkum

Stan van Belkum is kunstschilder. De keuze van materiaal is onconventioneel: roerstokken en huishoudverf (Borselen, Leiden). Basiskleuren zijn: ultramarijnblauw, zwart en wit in hoogglans. Soms in de achtergrond zijn er andere kleuren. Het schilderen gebeurt in een plat vlak. De techniek is een mengeling van het gebruik van de roerstok, stromen van de verf en printen. Dit levert verrassende effecten op. Soms uit zich dit in de kleurstelling -van donkerblauw via helblauw naar zeer licht blauw of van helder wit langs grijs naar diepglimmend zwart-, dan weer in structuren, van vervagend tot duidelijk, met soms een bijna cellulair uiterlijk. Composities ontstaan intuïtief, vrij, zoveel mogelijk zonder plan of gedachte. Daarna komt het turen, fantaseren en nadenken over wat je dan ziet.

Stan van Belkum

www.stanvanbelkum.nl