Heleen de Lange

Beeldend kunstenares Heleen de Lange zet een geheel eigen stempel op het begrip kunst. In haar schilderijen geeft zij haar visie weer op de betekenis van het leven. Zij stelt zich ten doel om de mensen die zij uitbeeldt tot hun recht te laten komen. Zo wil zij er een bijdrage aan leveren dat de mens tot bloei komt bij het zien en ondergaan van haar kunstwerken.
Met eenzelfde  betrokkenheid kan ze uitbeeldingen maken van wat zij in de natuur tegenkomt. Soms gaat het om een verbeelding van een enkele bloem, op andere momenten om de weidsheid van de open natuur
De veelkleurigheid van haar werk gaat samen met een structuur die voortkomt uit vele lagen verf. De structuur laat zien dat het leven vaak gecompliceerd en fragmentarisch is. Maar haar filosofie gaat er vanuit dat juist die complexiteit en fragmentarisatie deel uit maakt van de waarde van het leven en daarom kleurrijk en warm mogen zijn. Ze stuurt de kijker niet maar daagt haar en hem uit om de uitbeeldingen te ondergaan.

Heleen de Lange
Toscaschouw 23
2726 JJ Zoetermeer
berichten@atelierheleen.nl
www.atelierheleen.nl